НОЧЕДНІ

-ноче-днів, мн., інд.-авт. Похідне від ночі і дні. Уводноволені течуть як ноче-дні, так і дне-ночі, лиш серце вірити не хоче і цідить сіру каламуть на вечори, і дні, і ранки... (ЧТ:33).

Словник мови Стуса 

ОБАКРАЙ →← НОЙ

T: 0.111253397 M: 3 D: 3