САМОГАМУВАННЯСАМОВДОВОЛЕННЯ

с., інд.-авт. Похідне від само... і гамування, вдоволення. ...останній крик настрашеної волі, тим схарапудженої, що кінець видніший їм за самогамування- самовдоволення. (ЧТ:37).

Словник мови Стуса 

САМОДАР →← САМОВТРАЧЕНИЙ

T: 0.079156054 M: 3 D: 3