СЛОВАЗАЖУРИ

слів-зажур, мн., інд.-авт. Журливі, тужні слова. Не чути їхніх слів-зажур, урвалася дорога, якою близяться уста, рамена і долоні... (ЧТ:27).

Словник мови Стуса 

СЛОВОБІЛЬ →← СЛАНЕЦЬ

T: 0.091599428 M: 3 D: 3