Словник мови Стуса

ОХВИЛІ

охвиль, мн., інд.-авт. Похідне від хвилі. Чорно-біла весна між крижин, рябуватих охвиль...(ЗД: 121).
Ещё